ЗОРИЛГО
Монгол Улсын Мэдээлэл технологийн салбарт үргэлж шинийг санаачлагч, Дэвшилтэд технологийн нэвтрүүлэгч байж таныг төлөөлөн ажиллаж салбартаа тэргүүний хамт олон болно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС
1. Мэргэжлийн боловсон хүчин - Мэдлэг боловсрол дээд баялаг юм боловсролгүй бол эд баялаг хэзээ ч бий болохгүй.

2. Шинийг сэтгэх Агуу хүсэл эрмэлзэл - Мөрөөдөл бүхэн биелэх боломжгүй ч агуу мөрөөдөгч анхдагч байж чаддаг.

3. Нэгдмэл байдал - Бид эвтэй байхдаа хүчтэй.

4. Итгэлтэй байдал -  Харилцагч бүрийн хувьд итгэлт анд сайн нөхөр байна.

5. Хариуцлага - Бизнесийн хамгийн чухал зарчим манай үнэт зүйл.