Томоохон харилцагчид:

 

•Ерөнхийлөгчийн тамгийн газар

 

•Сангийн Яам

 

Нийгмийн Хамгаалал Хөдөлмөрийн Яам

 

•Барилга хот байгуулалтын яам

 

•Барилга агентлаг

 

•Авлигатай тэмцэх газар

 

• III-р цахилгаан станц

 

Төрийн албаны зөвлөл

 

•Дэлхийн банк

 

•МонголГазар ХХК

 

•МонголТакс ХХК