Кассын төхөөрөмж, машин

Монгол програмтай дараах төхөөрөмжийг худалдаалж байна.

Good Seller 2014 буюу Сайн худалдагч 2014 програмыг шинээр сайжруулан гаргалаа.