Фитнесийн програм

Фитнесийн үйл ажиллагаанд зориулсан ухаалаг систем юм. 

 

 

 

Вирусны програм

McAfee -ын вирусны програм 1 жилийн лицензтэйгээр та бүхэнд хүргэж байна.

 

Hotel 2014

Валют арилжааны төвд зориулж хийсэн систем. Өдөр тутмын валютын ханш харуулах, тухайн үеийн ханшийг хадгалах архив хийж, өнгөрсөн хоног болон өнгөрсөн жилийн валютын ханшийг харж дүгнэлт хийх  боломжтой юм.

Яаж ажилладаг вэ?

Нэг компьютер дээр ажиллана. Тус компьютерээс заалан дахь зурагтны дэлгэцэнд харуулна.

САУНЫ ПРОГРАМ SPA 2014

Валют арилжааны төвд зориулж хийсэн систем. Өдөр тутмын валютын ханш харуулах, тухайн үеийн ханшийг хадгалах архив хийж, өнгөрсөн хоног болон өнгөрсөн жилийн валютын ханшийг харж дүгнэлт хийх  боломжтой юм.

Яаж ажилладаг вэ?

Нэг компьютер дээр ажиллана. Тус компьютерээс заалан дахь зурагтны дэлгэцэнд харуулна.

Good Seller 2014

Валют арилжааны төвд зориулж хийсэн систем. Өдөр тутмын валютын ханш харуулах, тухайн үеийн ханшийг хадгалах архив хийж, өнгөрсөн хоног болон өнгөрсөн жилийн валютын ханшийг харж дүгнэлт хийх  боломжтой юм.

Яаж ажилладаг вэ?

Нэг компьютер дээр ажиллана. Тус компьютерээс заалан дахь зурагтны дэлгэцэнд харуулна.

 

EXCHANGE 1.0

Валют арилжааны төвд зориулж хийсэн систем. Өдөр тутмын валютын ханш харуулах, тухайн үеийн ханшийг хадгалах архив хийж, өнгөрсөн хоног болон өнгөрсөн жилийн валютын ханшийг харж дүгнэлт хийх  боломжтой юм.

Яаж ажилладаг вэ?

Нэг компьютер дээр ажиллана. Тус компьютерээс заалан дахь зурагтны дэлгэцэнд харуулна.